Mi se brinemo za vaše osobne podatke

Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. (u daljnjem tekstu: ACI d.d.) je društvo registrirano za djelatnost marina, najveći sustav marina na Mediteranu te vodeća hrvatska nautička tvrtka.

Zaštita Vaših podataka nam predstavlja prioritet. Ovaj dokument objašnjava koji će se osobni podaci prikupljati te na koji način, razloge njihova prikupljanja te kome oni mogu biti dostupni ili dostavljeni. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj dokument.

Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja određuje i kontrolira  svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku. ACI d.d. je Voditelj obrade temeljem primjenjive regulative o zaštiti osobnih podataka, odnosno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Opće uredbe (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka.

Koji osobni podaci će se prikupljati?

Prikupljat ćemo i obrađivati različite vrste osobnih podataka poput osnovnih osobnih podataka (primjerice ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB), vaši kontakt podaci (adresa, e-mail, telefon i sl.), sve kako bismo mogli zaključiti ugovor o korištenju veza za vaše plovilo.

Osim gore navedenih podataka, a radi poštivanja zakonskih obveza, tražit ćemo vas identifikacijsku ispravu, državu rođenja, državljanstvo te prema potrebi broj bankovnog računa.

Radi osiguranja mrežne i informacijske sigurnosti IT sustava i WiFi sustava možemo prikupljati IP adresu korisnika WiFi sustava u ACI marinama i posjetitelja naših mrežnih stranica.

Obrada osobnih podataka putem video nadzora provodi se u svrhe zaštite osoba i imovine, i to u poslovnim prostorijama (recepcija marine) i javnoj površini (gatovi), a o čemu Vas se informira putem vidljivih oznaka na objektima unutar područja marine.

Kako ćemo prikupljati i koristiti vaše osobne podatke?

Prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke kako je niže navedeno:

Svrha Je li potrebna izričita privola?
Sklapanje ugovora NE
Poštivanje pravnih obveza (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o reviziji, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o fiskalizacii u prometu gotovinom, Zakon o računovodstvu, Zakon o obveznim odnosima, Opća Uredba (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka i sl.) NE
Legitimni interesi (kao što su sprječavanje i otkrivanje prijevara, osiguranje mrežne i informacijske sigurnosti vlastitih IT sustava, vaših odštetnih zahtjeva povodom šteta na vašoj imovini ili uslijed smrti/tjelesne ozljede, a za što držite ACI d.d. odgovornim, interne analize i izvještavanje i sl.) NE
Dostava marketinških materijala DA

Kao što je gore navedeno, i u gore navedene svrhe, obrađivat ćemo vaše osobne podatke koje od Vas primimo.

Obavještavamo vas da kada se obrada vaših osobnih podataka vrši na temelju naših legitimnih interesa ili za potrebe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor.

Nadalje, privolu možete u svakom trenutku povući i to putem izjave dostavljene e-mailom ili poštom na kontakte navedene pod točkom 9. Primjerak obrasca za povlačenje privole možete preuzeti na stranici www.aci-marinas.com.

Posljedica uskrate davanja osobnih podataka ili davanje netočnih podataka može biti nemogućnost zaključenja poslovnog odnosa s Vama, odnosno odbijanje sklapanja ugovora.

Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup vašim podacima mogu imati :

 • državna tijela sukladno zakonskim obvezama (primjerice Porezna uprava, Ministarstvo financija, Carinska uprava, pravosudna i druga državna tijela, revizori)

Ako je to radi ispunjenja određene svrhe nužno, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni slijedećim osobama:

 • vanjski pružatelji usluga (osiguravajuća društva i posrednici u osiguranju, ovlašteni revizori i odvjetnici i dr.).

Osobne podatke možemo prenositi i u sljedećim slučajevima:

 • radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući nadležna tijela uključena u rješavanje vaše pritužbe

Gdje će se obrađivati osobni podaci?

Vaši se podaci obrađuju unutar Republike Hrvatske od strane ACI d.d. Za potrebe izravnog marketinga ACI d.d.  može koristiti usluge servisa smještenog izvan Europskog gospodarskog prostora, u kojem se slučaju primjenjuje PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Vaše osobne podatke nećemo dostavljati osobama koje ih nisu ovlaštene obrađivati.

Ukoliko se Vaši podaci obrađuju temeljem ugovornih odnosa navedenih pod toč.4., isti su podložni ugovornim odredbama o povjerljivosti i sigurnosti sukladno primjenjivoj regulative o zaštiti osobnih podataka.

Koja su vaša prava u svezi osobnih podataka?

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate pravo  putem pisanog zahtjeva na:

 • Izdavanje potvrde o obradi osobnih podataka,
 • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade, kategorijama osobnih podataka, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, podaci o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni,
 • povlačenje dane privole u bilo kojem trenutku ako se vaši podaci obrađuju temeljem dane privole,
 • ispravak ili ažuriranje vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
 • brisanje vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani,
 • ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam potrebno za provjeru točnosti podataka,
 • prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade i
 • ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr).

Ova prava možete iskoristiti putem predviđenih obrazaca dostupnih na internetskoj stranici ili osobno nas kontaktirajući kao što je opisano pod točkom 9.

Kako se mogu usprotiviti obradi mojih osobnih podataka?

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate se pravo usprotiviti obradi osobnih podataka, ili od nas zatražiti prestanak obrade vaših osobne podatke. Nakon što nas obavijestite o ovom zahtjevu, nećemo više obrađivati vaše podatke, osim ako je obrada dopuštena primjenjivom regulativom.

Ovo pravo možete iskoristiti na isti način kao i ostala prava navedena pod točkom 6.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo sukladno rokovima određenima Zakonom o računovodstvu, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i ostalim zakonima koji se primjenjuju na naše poslovanje.

Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje nego što je to određeno zakonskim propisima te ćemo ih čuvati samo i isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni.

Kako nas možete kontaktirati?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana uz obradu vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati na niže navedene brojeve telefona i/ili adrese/email adrese:

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB,  za djelatnost marina d.d.

M.Tita 151

51410 Opatija

Email:  aci@aci-club.hr

Telefon: +385 (0)51 271 288

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ervin Pliskovac

Kontakt broj: +38551271288

elektronička pošta: dpo@aci-club.hr

Koliko često ažuriramo ove Informacije?

Redovito ažuriramo ovaj dokument. Osigurat ćemo da posljednja verzija dokumenta uvijek bude dostupna na web stranici te ćemo vas obavijestiti o svakoj eventualnoj izmjeni koja na vas može imati utjecaja.

Ovaj dokument je ažuriran dana 24.05.2018.